Please choose your preferred language

English Afrikaans

Etik

EKOLOGISKT CERTIFIERADE

Esse har anpassat sig till Ecocerts regelverk från allra första början. Ecocert kräver procentuella ekologiska minimimängder och förbjuder ingredienser som de anse vara osäkra eller inte vara hållbara. De gör också besök på vår fabrik och reviderar tillverkningsprocesserna, De kräver också full spårbarhet av råmaterialet.

Ecocert reglerar förpackningarna vi använder. De kontrollerar  att materialet vi använder är säkert för konsumenten och inte läcker över in i produkterna över tid. De lägger också vikt vid återvinningsbarheten av förpackningsmaterialet.

INGA DJURFÖRSÖK

Vi provar inte våra produkter på djur och använder inte heller ingredienser från andra som gör det. Det finns många alternativ till att använda försöksdjur. Våra produkter testas av frivilliga. Våra resultat har visat att Esse produkter är mindre irriterande för huden än destillerat vatten.

Esse har också gått med i PeTA’s program mot plågsamma djurförsök och är ackrediterade av PeTA.org. People for the Ethical Treatment of Animals (PeTA) bildades 1980 och arbetar för djurens rättigheter. De är en internationell, icke vinstdrivande organisation baserade i Norfolk, Virginia, USA med filialer över hela världen. PeTA är världens största djurrättsorganisation.

VEGAN

Esse är ackrediterade av The Vegan Society. Det innebär att inga animaliska produkter används i vår hudvårdsserie. I takt med att slogans som “humane farming och and “caring for animals” uppkommer allt oftare blir dödandet av djur lite “snällare” Vi tror inte på att använda någon sorts animalisk produkt i vår hudvårdsserie, inte ens bivax.

KOLDIOXID NEUTRAL

Esse är ett koldioxidneutralt företag. Esse kämpar varje år för att minimera utsläppen av koldioxid. Vi analyserar vår energikonsumtion varje år för att försäkra oss om att vi är så effektiva vi kan bli och undersöker var vi kan förbättra oss. Men vi är inte perfekta, därför köper vi också koldioxidkrediter för att balansera upp våra utsläpp. Mer information om vårt program för detta, finner du här.